Stránka / Všeobecné podmienky a pravidlá používania

Všeobecné podmienky a pravidlá používania

Všeobecné podmienky a pravidlá používania platia pre každého jedného užívateľa tejto stránky, vrátane administrátorov, moderátorov, registrovaných užívateľov a obyčajných návštevníkov! Registráciou na tejto stránke sa však zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá a podmienky, ktoré sú uvedené nižšie.


Podmienky používania:

 • Rozlišujeme dva typy užívateľov, pre ktorých pravidlá platia nasledovné pravidlá.
  • Neregistrovaný užívatelia nemajú špeciálne podmienky, ale aj napriek tomu, by sa mali správať slušne a podľa zákonu štátu Slovenskej Republiky, resp. štátu, z ktorého pochádzajú. Pokiaľ nebude správanie spĺňať tieto zákony a užívateľovi tejto stránky sa na to dôjde, bude bez upozornenia tento prípad predaný zodpovednému orgánu a užívateľ dostane permanentný zákaz prístupu na túto stránku (vložením do Black listu).
  • Registrovaný užívatelia musia spĺňať tie isté podmienky, ktoré neregistrovaný užívatelia a okrem toho musia spĺňať aj pravidlá pre registrovaných užívateľov, ktoré sú uvedené nižšie a ich porušenie bude bez výnimky potrestané.


Pravidlá pre registrovaných používateľov:

 • Uvádzať pravdivé osobné údaje (a dodržiavať Zásady ochrany súkromia a osobných údajov).
 • Správať sa tak, aby ste nepohoršovali a nepoškodzovali ostatných používateľov (vrátane tých neregistrovaných).
 • Písať články pravdivé (pokiaľ sa jedná o fikciu, treba túto skutočnosť uviesť).
 • Neokrádať iné webové stránky, časopisy a iné zdroje o články bez ich vedomia a dostatočného povolenia + je potrebné uviesť zdroj.
 • Nepísať články vulgárne, rasistické, pohoršujúce a maloletým neprístupné (erotika a pod.), pokiaľ na to nie je vyhradená špeciálna kategória.
 • Nešíriť grafický materiál z iných, ako voľne šíriteľných zdrojov a bez uvedenia autora a autorovho povolenia.
 • Nešíriť pornografický materiál všetkých druhov a ilegálny software (warez).
 • Nijako sa nepokúšať obohatiť sa na tomto portále pomocou phishingu, šírenia vírusov alebo používania autosurfu.
 • Pravideľne kontrolovať pravidlá, pretože neznalosť pravidieľ neospravedlňuje žiadneho používateľa.


Vaše práva:

 • Máte právo na zrušenie Vášho účtu a mazanie svojich publikácií.
 • Máte právo na vyplatenie Vašej provízie, pokiaľ by vyplatenie nebolo v rozpore s pravidlami.
 • Máte právo vedieť dôvod trestu, ktorý Vám bol udelený bez toho, aby ste boli naň upozornený.


Naše práva:

 • Máme právo kedykoľvek zrušiť tento portál, bez nároku na akékoľvek odškodné.
 • Máme právo na potrestanie používateľa, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 • Máme právo na nevyplatenie Vašej provízie, pokiaľ by bolo vyplatenie v rozpore s pravidlami.
 • Máme právo kedykoľvek zmeniť pravidlá.
 • Máme právo kedykoľvek rozhodovať o publikácii Vašich článkov, vrátane ich zmazania a v prípade porušenia zákona ich použiť ako dôkazový materiál, ktorý bude predaný príslušnému orgánu v danom štáte.


Portál Publikuj.sk si vyhradzuje právo na zmenu alebo dynamické prispôsobovanie pravidieľ, bez toho aby bol povinný tieto zmeny vopred ohlasovať. Preto je maximálne dôležité aby sa každý používateľ správal tak, aby nemusel byť potrestaný a aby ovládal tieto pravidlá.


Tresty za porušenie pravidiel
Neexistuje presná tabuľka na výpočet trestu za porušenie pravidiel, pretože každé porušenie bude prešetrované a riešené individuálne a samozrejme potrestané aj v rámci rozsahu závažnosti porušenia pravidla/pravidiel.


 

Užívateľský panel

Vyhľadávanie

My na sociálnych sieťach

Reklama

Články       dnes: 0       mesiac: 0       celkovo: 11

Zobrazení článkov       dnes: 4       mesiac: 1247       celkovo: 17404

Vyplatili sme       mesiac: 0€       celkovo: 1€

Copyright © 2014 Publikuj.sk - všetky práva vyhradené!